Giảng viên

Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hoá Nhật Bản hiện có 9 giảng viên người Việt Nam (1 Tiến sỹ, 8 Thạc sỹ) đều đã qua đào tạo tại nước ngoài,5 chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết.

STTHọ tênChức vụCDNNTrình
1Nguyễn Thị Như ÝTrưởng khoaGVTS
2Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phó Trưởng khoaGVThS
3Nguyễn Thị Sao Mai Giảng viên cơ hữuGVThS
4Dương Quỳnh Nga Giảng viên cơ hữuGVThS
5Nguyễn Thị Ngọc Liên Giảng viên cơ hữuGVThS
6Trần Ngô Nha Trang Giảng viên cơ hữuGVThS
7Phạm Thị Thu TrangGiảng viên cơ hữuGVThS
8Dư Thoại Tú Giảng viên cơ hữuGVThS
9Phạm Thị Thanh ThảoGiảng viên cơ hữuGVThS
10Nguyễn Thuỷ Bảo Anh Thư ký CVĐH