Đại sứ quán Nhật Bản Tổ chức Buổi hướng dẫn trực tuyến đăng kí dự tuyển Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho)


Tìm hiểu về buổi hướng dẫn Online Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Mext Scholarship) trong đường link dưới đây.
◆Trang Web Đại sứ quán Nhật Bản
 Tiếng Nhật https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20230411MEXT_ja.html
 Tiếng Việt https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20230411MEXT_vn.html

◆ Facebook https://www.facebook.com/…/pfbid0ybRuxj6btK3jmnoT2bqVT6…

Gv hỗ trợ: ng.th.sao mai; ntsmai@ufl.udn.vn