HỌC BỔNG KHÓA HỌC IT COMTOR (PHIÊN DỊCH NGÀNH CNTT) CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO IT COMTOR (IC ACADEMY)

Dựa vào nhu cầu tuyển dụng của các đối tác, Trung tâm IT COMTOR ACADEMY hỗ trợ 02 suất học bổng Khóa học Comtor cho 02 sinh viên năm cuối, có thành tích học tập xuất sắc của Khoa. 
Các bạn đăng ký vào link bên dưới để Khoa xét chọn nhé. 
Deadline: 10h30 17/8/2022

Link đăng ký