THÔNG BÁO v/v Hỗ trợ viết báo cáo của Hội nghị SV NCKH 2021-2022

Để phục vụ cho công tác in ấn giấy khen, giấy chứng nhận và thanh toán tiền thưởng, tiền hỗ trợ viết báo cáo của Hội nghị sinh viên NCKH Trường năm học 2021 – 2022, Rất mong các Khoa hỗ trợ gửi link form điền thông tin đến các sinh viên có báo cáo tại Hội nghị sinh viên NCKH Trường năm 2022, theo link dưới đây.

https://forms.gle/Z8MmvzCWu4y17oPi9