Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa 2021-2022

Sáng ngày 22/4/2022 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa 2021-2022 với gần 20 đề tài đến từ các sinh viên trong Khoa.

Hội nghị được chia thành 2 tiểu ban, mỗi tiểu ban thực hiện, đánh giá một cách công bằng, tạo môi trường bổ ích khích lệ sinh viên tham gia các hoạt động học thuật do Khoa và nhà Trường tổ chức. Với sự đầu tư và sự nhiệt huyết hướng dẫn đề tài từ các Giảng viên trong Khoa, cùng ý chí ham học hỏi, đam mê nghiên cứu của các em sinh viên, chất lượng đề tài năm nay được đánh giá khá cao, tăng tính đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ, Văn học, Giáo học pháp, Văn hóa – Xã hội.

Các em sinh viên đã hoàn thành xuất sắc phần trình bày của mình, một số đề tài hứa hẹn có thể phát triển thành Luận văn tốt nghiệp, tham dự Nghiên cứu Khoa học cấp trường. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng cho những hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp theo, giúp Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản ngày càng lớn mạnh và phát triển.