LỄ HỘI TANABATA (THẤT TỊCH) 2020

Lễ hội Tanabata là một trong các lễ lớn được tổ chức tại Nhật Bản. Tương truyền vào ngày này Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp lại nhau sau một năm xa cách.

Đặc biệt, lễ hội lần này được chính các bạn sinh viên năm 3 Ngành tiếng Nhật của trường trực tiếp chuẩn bị, tổ chức dưới sự hỗ trợ rất nhỏ từ các giảng viên trong Khoa.

Mọi việc từ tìm kiếm trúc để làm cây điều ước, thiết kế poster, PR chương trình, hỗ trợ các bạn sinh trong lễ hội,…. đều được chính các bạn sinh viên của Ngành chủ động thực hiện.

Hy vọng sự nhiệt huyết, chủ động, trách nhiệm và sức trẻ sinh viên ĐH Ngoại ngữ này, có thể được duy trì và nhìn thấy ở nhiều sự kiện khác trong thời gian tới.

Chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Arita đã dành thời gian tham gia hỗ trợ về phần thư pháp.